Výsledky vyhľadávania pre úradná správa

BULLETIN úradná správa, spravidla vydávaná denne, úradný vestník informačného charakteru
BULLETIN úradná správa, úradný vestník informačného charakteru
KOMUNIKÉ úradná správa úradné oznámenie
SEKVESTER vnútená úradná správa majetku, sekvestúra, odumretá časť tkaniva