Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ý roztok

ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ACIDITA kyslosť roztoku, aj latinsky
ACIDITA kyslosť roztoku, vyjadruje sa ako hodnota pH, nadbytok kyseliny v žalúdku
ADSORBENT látka pohlcujúca na svojom povrchu látky z roztokov alebo plynov
AJATÍNY dezinfekčné roztoky
AKUTÍNY roztoky na ošetrenie rán (farm.)
AKVAKULTÚRA pestovanie rastlín bez pôdy, v živných roztokoch, tzv. hydropónia
ALKALITA zásaditosť, alkalickosť, obsah alkalických látok v roztoku (chem.)
ARAGONIT nerast vznikajúci v dutinách hornín alebo usadzovaním z roztokov, uhličitan vápenatý
AUSTENIT pevný roztok uhlíka v železe, štruktúrna zložka ocele