Výsledky vyhľadávania pre či literárneho diela

ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
APOLOGETIKA obrana nejakého učenia alebo názoru, najmä cirkevných dogiem, či literárneho diela, obhajoba myšlienky alebo učenia
SCHÉMA názorné zobrazenie, vzor, nárys, osnova, náčrt, rozvrh, neživotná konštrukcia literárneho diela, neskutočné, zjednodušené a myšlienkovo ploché vylíčenie deja