Výsledky vyhľadávania pre čitat anglicky

COMPUTE počíťať, po anglicky
COUNT počítať, po anglicky
READ čítať, po anglicky
READER čitateľ, po anglicky
RECKON (s)počíťať, po anglicky
TALLY sčítať, po anglicky