Výsledky vyhľadávania pre žena nár

AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
HAŽA neporiadna žena (nár.)
KANIŽA neporiadna žena (nár.)
LOBA žena (nár.)
MŇÁGA hlúpa žena, vo valašskom nárečí na Morave
NOBEL medzinárodná telekomunikačná firma založená v roku 1998
ROBA dospelá žena (nár.)
ROOSEVELTOVÁ americká prvá dáma, manželka prezidenta Franklina Delano Roosevelta, mala trvalý vplyv na národnú politiku voči mladým, černochom, ženám, chudobným a Spojeným národom (Eleanor, 1884-1962)
VÁDIUM súdna záruka, istota, záloha zložená ako záruka na splnenie určitého nároku