Výsledky vyhľadávania pre 10 18

ABBA taliansky spisovateľ - básnik (Giuseppe Cesare, 1838-1910)
ABEGG nemecký chemik (Richard Wilhelm Heinrich, 1869-1910)
ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
ACHENBACH nemecký maliar (Andreas, 1815-1910)
ALBERDI argentínsky filozof, štátny činiteľ, spisovateľ a sociológ (Juan Bautista, 1810-1884)
ATTO predpona (10-18)
ATTO- predpona vo význame násobku 10 -18
BACHLEDA poľský goral, horský sprievodca, horský záchranár a horolezec (Klemens, 1849-1910)
BALAKIREV ruský skladateľ (Milij Alexejevič, 1837-1910)
BALMES jeden z najvýznamnejších španielskych filozofov 19. storočia, nosným pojmom jeho filozofie je pojem istoty (certeza, certitúdo) (Jaime Luciano, 1810-1848)