Výsledky vyhľadávania pre Byvaly skratka

ARI Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem, bývalý nemecký systém dopravných oznamov (nem.skr.)
BÝV skr. pre bývalý
EM vyslúžilý, bývalý (skr.)
ISO Infrared Space Observatory, bývalý vesmírny teleskop (angl.skr.)
ISO Institute for Social Organization, bývalý jezuitský think tank v USA (angl.skr.)
TAZ bývalý podnik v Trnave, Trnavské automobilové závody (skr.)