Výsledky vyhľadávania pre Ceniny na 5 písmen

AMIDY organické zlúčeniny
AMÍNY chemické zlúčeniny
ANOLY aromatické zlúčeniny
ANOLY organické zlúčeniny
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
ENOLY chemické zlúčeniny
ENOLY organické zlúčeniny
IČITÝ označujúci zlúčeniny v oxidačnom stupni IV
SODNÝ vzťahujúci sa na zlúčeniny sodíka