Výsledky vyhľadávania pre Chranené uzemie

CHÚ chránené územie (skr.)
CHV chránené vtáčie územie (skr.)
PARK chránené územie
SALATÍN maloplošné chránené územie, národná prírodná rezervácia v Národnom parku Nízke Tatry
VEĽKÝ KAŇON chránené územie na Kryme v Ukrajine
VEĽKÝKAŇON chránené územie na Kryme v Ukrajine
VCHÚ veľkoplošné chránené územie (skr.)