Výsledky vyhľadávania pre

A hudobný tón, spojka, krátka samohláska
A CAPELLA skladba interpretovaná hudobníkmi unisono
A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
À JOUR načas, nemeškať (byť v ažurite), v určený deň dokončené
A POTIORI poradie podľa dôležitosti
A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
A PROPO mimochodom (z lat.)
Á PROPOS pri tej príležitosti, mimochodom, tiež a propos
A RIVEDERCI taliansky pozdrav, dovidenia, do videnia (z tal.)