Výsledky vyhľadávania pre Dova ovca

ATROPÍN alkaloid ľuľkovca, jedovatý alkaloid