Výsledky vyhľadávania pre Jčeň

ABSTINENČNÝ syndróm fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ABSTINENČNÝ SYNDRÓM fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog
ALCHÝMIA stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov
BAFNÚŤ potiahnuť po fajčení
HAMI značka dojčenskej výživy
ILÚZIE rojčenia
INFERIORITA menejcennosť, podradnosť, zaostalosť, podriadenosť
KOMPENZÁCIA náhrada, odškodnenie, v biológii vyváženie určitého defektu alebo nedostatku, v psychológii prekonanie pocitu menejcennosti
NIKOTINIZMUS otrava nikotínom v dôsledku nadmerného fajčenia
PODRADNÝ menejcenný