Výsledky vyhľadávania pre Oblast odbor

BRANDŽA odbor, odvetvie, oblasť podnikania alebo práce
KULTÚRA vzdelanosť, súhrn odborov ľudskej duševnej a telesnej činnosti, starostlivosť o rozvoj životných oblastí, životného prostredia a úpravy mimopracovného času človeka, pestovanie úžitkových rastlín a ich druhy, súbor buniek, tkanív a pod. jednej mikrobiálnej
SCOPE oblasť, sféra, odbor, pole, po anglicky
SFÉRA guľa, guľová plocha, okruh, oblasť, kruh, vrstva, odbor činnosti alebo pôsobnosti, rozsah pôsobnosti, nebeská klenba tvaru guľovej plochy s nekonečne veľkým polomerom
TEZAURUS veľký, vyčerpávajúci slovník príslušného jazyka, určitej oblasti, odboru (napr. synonymický, krížovkársky...) a pod.
ÚSEK oblasť, odbor