Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Obraz po

AENNA obrazovka, po rusky
AKTY obrazy nahých postáv
ALBUM kniha so zbierkou fotografií, známok a pod., výber obrazov, básní, hudobných skladieb vydaný v podobe zošita alebo knihy
ALEGORIZOVAŤ zobrazovať vyjadrovať pomocou alegórie
ANAGLYF stereoskopické zobrazenie, polovypuklé sochárske dielo, metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou, vytváranie stereoskopického modelu
ANALÓGOVÝ spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál, taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami
ANIMÁCIA oživovanie, oživenie, vyvolanie ilúzie pohybu postupným zachytením statických obrázkov idúcich po sebe, animovanie
ANJELIČKÁRKA tradičné pomenovanie ženy, ktorá robila potraty, obrazne vyjadrujúce fakt, že nenarodeným deťom brala život – robila z nich anjeličkov
ASTIGMATIZMUS chyba optických zobrazovacích sústav, očná chyba spôsobená nesprávnym zakrivením rohovky
ATLAS kniha máp alebo obrazov vedeckej povahy, krčný stavec, nosič, hodvábna lesklá a hladká tkanina, druh motýľa žijúceho v južnej Ázii a Indii