Výsledky vyhľadávania pre OdťLa

DAKTYLOSKOPIA náuka o odtlačkoch prstov, odoberanie odtlačkov prstov a určovanie totožnosti na ich základe
FAKSIMILE odtlačok
HYPOTENZIA zníženie krvného tlaku, krvný podtlak, hypotónia
ICHNOGRAM odtlačok stopy, nohy
OBŤAH odtlačok sadzby
ODONTOMETRIA zisťovanie totožnosti mŕtveho z odtlačkov ďasien a zubov v súdnom lekárstve
ODTISK odtlačok (kniž.)
OTISK odtlačok, po česky
PEČATE odtlačky znakov vo vosku
PLANTOFRAM odtlačok chodidla