Výsledky vyhľadávania pre Prútený kôš na 6 písmen

GABIÓN prútený kôš na hlinu používaný pri stavbe poľných opevnení, opevnenie vystužené prútím
KOŠINA veľký prútený kôš na voze
OPÁLKA prútený košík (náreč.)
OPÁLKA prútený košík na nosenie krmu
OŠÍTKA prútený košík, košík zo slamy, okrúhla slamená nádoba, slamienka