Výsledky vyhľadávania pre Pre angl na 3 písmená

ACT prejav, po anglicky
AGO pred, po anglicky
AGO predtým, po anglicky
CAT computer-aided translation (skr.), preklad podporovaný počítačom (angl.skr.)
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
CNG compressed natural gas (skr.), stlačený zemný plyn (angl.skr.)
CTD Combined Transport Document, nákladný list pre kombinovanú prepravu Sea - Air (angl.skr.)
DAG Directorate for Geographical Affairs (skr.), organizácia prevádzkovaná Libanonskou armádou, zodpovedná za manažovanie geopriestorových informácií o Libanone (angl.skr.)
EBU European Broadcasting Union, Európska únia pre rozhlasové a televízne vysielanie (angl.skr.)
ECA European Common Allocation, všeobecné pridelenie pre Európu (angl.skr.)