Výsledky vyhľadávania pre Prevod vlastníctva

MANCIPÁCIA prevod vlastníctva hnuteľnej veci z ruky do ruky pred svedkami