Výsledky vyhľadávania pre Radioaktivny izotop

IÓNIUM rádioaktívny izotop tória
NEUTRONIT rádioaktívny izotop
TRITIUM rádioaktívny izotop vodíku majúci trojnásobok hmoty obyčajného vodíka zn. t 3h