Výsledky vyhľadávania pre SOK

ABDIKOVAŤ vzdať sa trónu, vysokej funkcie, či úradu
ABLAUT striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom
ABRI prístrešok pračloveka
AGÁT vysoký listnatý strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých
AGNUŠTEK prívesok s náboženským motívom
AKRONYM skr. utvorená zo začiatočných hlások
AKROPOLA opevnený posvätný okrsok na najvyššom mieste
AKROPOLIS opevnený posvätný okrsok na najvyššom mieste mesta, vyššie položený hrad
ALAP ázijský sokolík, cudzokrajný dravý vták
ALAPY ázijské sokolíky