Výsledky vyhľadávania pre Správa, oznamenie

AVÍZO oznam, oznámenie, správa, návestie
INFORMÁCIA správa, oznámenie, vysvetlenie, poučenie
TELEGRAM písomná správa, oznámenie poslané telegrafickou cestou