Výsledky vyhľadávania pre Tepel

ABSOLÚTNA NULA vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu
ADIATERMÁLNA LÁTKA neprepúšťa tepelné lúče
ADIATERMÁLNY neprepúšťajúci tepelné lúče
AKTINOMETRIA náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
AKUMULÁTOR zariadenie na hromadenie tepelnej, elektrickej alebo inej energie
APERTÁCIA tepelná sterilácia konzervácia potravín
APRETÁCIA tepelná sterilácia, konzervácia potravín
DECHT hustá, tmavá, olejovitá kvapalina vznikajúca pri tepelnom rozklade organických látok bez prístupu vzduchu
ENTALPIA vo fyzike výraz pre tepelný obsah
IZOLÁCIA osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov, zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb, zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným zvukovým elektrickým a pod. vonkajším vplyvom