Výsledky vyhľadávania pre Tretieho stupňa

KISOIDA druh krivky tretieho stupňa (mat.)
KUBICKÝ objemový, priestorový, tretieho stupňa (kubická rovnica)
KUBIKA algebraická krivka tretieho stupňa
TERCIÁRNY tretí v poradí, tretieho stupňa, nevýrobný, týkajúci sa služieb obyvateľstvu = terciárna sféra, v medicíne: nachádzajúci sa v treťom štádiu ochorenia