Výsledky vyhľadávania pre Už po maď

AKUMULÁCIA hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku, použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie
AMADEUSZ poľské mužské meno (Amadeus)
APOLLINÁR maďarské mužské meno (Apolinár)
APOLLÓ maďarské mužské meno (Apolón)
ATLAS vojenský simulačný systém používaný Kráľovskou thajskou armádou
CNG C-Nachweisgerät, prístroj na dôkaz chemických bojových látok, ktorý sa používa vo švajčiarskej armáde (nem.skr.)
CSIKI maďarský entomológ – koleopterológ, veterinárny lekár, entomologický historik, muzeologický pracovník, redaktor maďarského časopisu Rovartani Lapok (Ernő, 1875-1954)
GPU Glavnoe političeskoje upravlenie (skr.), tajná služba v Červenej armáde, zodpovedná za morálku vojska a propagandu
GPU Gosudarstvennoje političeskoje upravlenie (skr.), tajná služba v Červenej armáde, zodpovedná za morálku vojska a propagandu
KOLEKTÍVNY spoločný združený pospolitý hromadný