Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ucit na 5 písmen

AVALI ručitelia na zmenke
AVALI zmenkoví ručitelia
BRAUN český učiteľ, spisovateľ a bádateľ (Josef, 1864-1891)
BRODA poľský učiteľ, spisovateľ, bibliofil a popularizátor dejín Tešínska (Jan, 1911-2007)
DRVIŤ roztĺkať, rozbíjať, rozdrvovať, pučiť, gniaviť, tlakom drobiť
GALLO slovenský učiteľ, zveľaďovateľ kultúry Gemera (Ján, *1922)
GEYER slovenský prírodovedec, učiteľ a amatérsky entomológ – lepidopterológ, koleopterológ a dipterológ (Gustav Július, 1828-1900)
HOLLÝ slovenský stredoškolský učiteľ amatérsky entomológ a botanik (Ján *1912)
HOLLÝ slovenský stredoškolský učiteľ, amatérsky entomológ a botanik (Ján, 1912-2007)
KÁLAL český učiteľ, organizátor školstva a spisovateľ (Karel, 1860-1930)