Výsledky vyhľadávania pre Védi

ALILA hviezda (Ursa Maior), hviezda v súhvezí Veľká medvedica, hviezda v súhvezdí Ursa Major
DIVOŽIENKY Žijú v horách a lesoch v podzemných skrýšach. Na poliach zbierajú klasy, melú ich na kameňoch a pečú chlieb. Z bylín a korienkov vedia pripraviť masti, ktoré ich robia neviditeľnými
DOREČÚ dopovedia (kniž.)
FARÁR kňaz, ktorý vedie farnosť
FRET medvedíkovité nočné zviera
KATECHÉZA vyučovanie náboženstva vo forme otázok a odpovedí
KATECHIZMUS učebnica, stručný výklad cirkevnej náuky, najčastejšie formou otázok a odpovedí, v prenesenom význame súbor základných poučiek nejakého odboru
KELKA krátky chvost jelenej, danielej a medvedie zveri, poľovnícky
KENNEN vedieť, po nemecky
KNOW vedieť, po anglicky