Výsledky vyhľadávania pre amoniak kov

ALKÁLIA žieravina, chemická zásada, hydroxid alebo uhličitan alkalických kovov a amoniaku
IMID organická zlúčenina amoniaku s kovom, sekundárny amid