Výsledky vyhľadávania pre ang spoj

ALLY spojenec, po anglicky
AND anglická spojka (a)
ANGINA PECTORIS srdcová angína, prejav ischemickej choroby srdca, zvieravá bolesť za hrudnou kosťou spojená s potením a úzkosťou
BIND spojiť, po anglicky
BRIT Angličan, obyvateľ Spojeného kráľovstva
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
DMO Direct Mode Operation, režim priameho spojenia (angl.skr.)
JOIN spojiť sa, po anglicky
LINK spojenie, po anglicky
MOS Mean Opinion Score, číslené meradlo vnímanej kvality telefonického spojenia (angl.skr.)