Výsledky vyhľadávania pre biť ang

ACT pôsobiť, po anglicky
ACTUATE pôsobiť, po anglicky
AFFECT pôsobiť, po anglicky
BEAT biť, po anglicky
BER Bit Error Ratio, bitová chybovosť (angl.skr.)
CAUSE pôsobiť, po anglicky
CAUSE spôsobiť, po anglicky
CLUB biť, po anglicky
DEADEN zahubiť, po anglicky
DESTROY zahubiť, po anglicky