Výsledky vyhľadávania pre cas angl

ABS Absent Subscriber (skr.), účastník nie je prítomný (angl.skr.)
ACTUAL súčasný, po anglicky
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
ATA actual time of arrival (skr.), skutočný čas príchodu (angl. skr.)
BRUSH ocas, po anglicky
BSS Broadcast Satellite Service, rozhlasová družicová služba (angl.skr.)
COMICS skr. anglických slov comic strips = obrázkový časopisecký
CURRENT súčasný, po anglicky
DIGGER účastník revolučného hnutia v Anglicku v 17. storočí (hist.)