Výsledky vyhľadávania pre charakter na 3 písmená

KÓD šifra, sústava dohodnutých znakov na utajenie správy, sústava znakov a pravidiel pre počítače, transformácia charakteristických znakov správy skupinami impulzov
RÁZ povaha, charakter
TOP základná homogénna topologická jednotka charakterizovaná rovnakými znakmi a dynamikou (geogr.)