Výsledky vyhľadávania pre chemicky radikal uhľovodikov

ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
ARYL chemický radikál aromatických uhľovodíkov