Výsledky vyhľadávania pre chránené územie skr na 2 písmená

CHÚ chránené územie (skr.)
CHV chránené vtáčie územie (skr.)