Výsledky vyhľadávania pre dôkladnosť kniž

AKRÍBIA dôkladnosť (kniž.)
AKURATESA presnosť, dôkladnosť (kniž.)
AKURATESY presnosti, dôkladnosti (kniž.)