Výsledky vyhľadávania pre dvojhlá

AE latinská dvojhláska
BICEPS dvojhlavý sval na ramene (anat.)
BICEPS dvojhlavý sval, napr. paže
DIERÉZA dvojslabičná výslovnosť dvojhlásky (zried.)
DIFTONG dvojhláska (lingv.)
EA latinská dvojhláska
IA dvojhláska
IE druhá dvojhláska
IU dvojhláska
JOTÁCIA polosamohláskové i, ktoré tvorí s nasledujúcou samohláskou dvojhlásku