Výsledky vyhľadávania pre ekvivalent skr na 3 písmená

EKV ekvivalent (skr.)
IDE individuálny dávkový ekvivalent (skr.)
LPG Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (skr.), ekvivalent Jednotného roľníckeho družstva v bývalej NDR (nem.skr.)