Výsledky vyhľadávania pre hó narodne

ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
BAK škvrna (nár., hovor.)
BÁRAJ hoci (nár.)
BÁRCO hocičo (nár.)
BÁRKAM hocikam (nár.)
BÁRSČO hocičo (nár.)
BORG úver (nár.) (hovor.)
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
DELOBUCH petarda (hovor., nár.)
GBELY drevené nádoby (nár., hovor.)