Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre i rodic

ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
APET tébska rodička bohov
APET thébska rodička bohov
APOKRYF nepravý, podhodený, falšovaný spis, literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora, spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona
BABY-SITTING dozeranie na cudzie dieťa v byte rodičov za peňažnú odmenu
BASTARD kríženec s geneticky odlišnými rodičmi
BASTARD kríženec s geneticky odlišnými rodičmi, miešanec, nemanželské dieťa
BERDYCHOVÁ česká univerzitná profesorka, sokolka a zakladateľka cvičenia rodičov s deťmi (Jana, 1909-2007)
BEZPRÍZORNÝ bez domova, túľavý, žijúci na ulici, opustený, zanedbaný, bez dozoru, bez rodičovskej starostlivosti, bez strechy nad hlavou
BEZPRÍZORNÝ bez dozoru, bez rodičovskej starostlivosti