Výsledky vyhľadávania pre ja tal

ADIRE ujať sa (taliansky)
ADIRE ujať sa, po taliansky
ALBANO kráterové jazero v Taliansku
AMIGONI taliansky maliar (Jacopo, 1682-1752)
ANDERSON americký experimentálny fyzik, preslávil sa objavom pozitrónu pri štúdiu kozmického žiarenia, za tento objav získal v roku 1936 Nobelovu cenu (Carl David, 1905-1991)
ANTRO jaskyňa, po taliansky
ASCOLI taliansky spisovateľ, filozof a jazykovedec (Graziadio Isaia, 1829-1907)
ASÝRIOLÓGIA odbor orientalistiky zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou obyvateľov starovekej Asýrie
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
BAKOŠ slovenský orientalista, zakladateľ modernej slovenskej orientalistiky (Ján, 1890-1967)