Výsledky vyhľadávania pre jednotka úz

AIMAG územná správna jednotka v Mongolsku
AIMAK mongolská územná jednotka - územie aj ľud v Mongolsku
AJMAK mongolská správna jednotka, mongolský okres, územná jednotka v Mongolsku
ČEKI stará jednotka hmotnosti užívaná v Iráku, približne 0,5 kg
FARNOSŤ najmenšia územnosprávna jednotka stanovená biskupom, s vlastným kostolom a správcom
FRANK bývalá menová jednotka vo Francúzsku, bývala francúzska mena
GRÁD v geodézii používaná jednotka rovinného uhla
KANTÓN samosprávna územná jednotka (vo Švajčiarsku, Francúzsku)
KOMÚNA spoločenstvo, obec, označenie stredovekých mestských obcí vo Francúzsku a Taliansku, nižšia správna jednotka s čiastočnou samosprávou, skupina ľudí žijúcich v komunite, forma kolektívneho poľnohospodárstva
KRAJ územnosprávna jednotka na Slovensku, v Česku a Rusku