Výsledky vyhľadávania pre kúžeľosečka

ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky
PARABOLA kužeľosečka, druh kužeľosečky (geom.)