Výsledky vyhľadávania pre klenba kruh

KONCHA nosová mušľa (lek.) polkruhovitá klenba (stav.) mušľa, korýtko (zool.)
KONCHA nosová mušľa polkruhová klenba
KONCHA ulita, lastúra, mušľa, skostnatená platnička v nosnej dutine stavovcov, polkruhová klenba
SFÉRA guľa, guľová plocha, okruh, oblasť, kruh, vrstva, odbor činnosti alebo pôsobnosti, rozsah pôsobnosti, nebeská klenba tvaru guľovej plochy s nekonečne veľkým polomerom
SVOR oblúk, klenba, kruh (zast.)