Výsledky vyhľadávania pre klesal na 5 písmen

LÍHAL padal dolu, klesal
PADAL prudko klesal