Výsledky vyhľadávania pre leni

ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie
ABOLÍCIA zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABOLÍCIA zastavenie trestného konania udelením milosti
ABOLÍCIA zrušenie zákona, zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABSCISIA oddelenie, odňatie, opadávanie
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ABSOLVENT kto úspešne dokončil školu, kto absolvoval školu, školenie, kurz
AC Coriolisovo zrýchlenie (angl.skr.)
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH