Výsledky vyhľadávania pre leni

ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie
ABOLÍCIA zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABOLÍCIA zastavenie trestného konania udelením milosti
ABOLÍCIA zrušenie zákona, zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABSCISIA oddelenie, odňatie, opadávanie
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ABSOLVENT kto úspešne dokončil školu, kto absolvoval školu, školenie, kurz
AC Coriolisovo zrýchlenie (angl.skr.)
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ADAM značka peny na holenie
ADJUSTÁCIA usporiadanie, úprava, zabalenie napr. tovaru, príprava na činnosť
ADJUSTÁCIA usporiadanie, úprava, zabalenie, opatrenie potrebnými náležitosťami
ADJUSTÁŽ usporiadanie, úprava, zabalenie, opatrenie potrebnými náležitosťami
ADJUSTOVANIE usporiadanie, úprava, zabalenie, opatrenie potrebnými náležitosťami
ADMINISTRÁCIA hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
ADMIRALITA velenie vojenského námorníctva
AFTER SHAVE voda po holení
AFTERSHAVE voda po holení
AGLOMERÁCIA husté osídlenie na určitom území
AGREGÁT stmelenie, zoskupenie
AHOLIAB biblický umelec z pokolenia Dan
AIGÍNA jedna z mileniek boha Dia