Výsledky vyhľadávania pre máličko ( hovor . )

AKOMAK trocha, máličko (hovor.)
PLETKA maličkosť, daromnica, taľafatka (hovor.)