Výsledky vyhľadávania pre matemat veličina

FÁZOR harmonicky premenná veličina pri výpočte elektrických strojov matematicky opísaná komplexným výrazom
INVARIANT v matematike výraz s nemennou hodnotou, nepremenná veličina
LIMITA jeden zo základných pojmov matematickej analýzy, medza, ku ktorej sa premenná veličina približuje
LIMITA matematická veličina
MANTISA matematická veličina
OPERAND matematická veličina
SKALÁR fyzikálna veličina, metóda vo fyzike, termín vo fyzike, matematike, informatike