Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre mol čť

ADÁMEK český dôstojník, podplukovník československého letectva, entomológ, hlavne lepidopterológ (Adolf, 1903-1949)
AUDOUIN francúzsky prírodovedec, entomológ a ornitológ (Jean Victoire, 1797-1841)
BLATTNÝ český botanik, fytopatológ, doktor prírodných vied, akademik a entomológ (Ctibor, 1897-1978)
BOLOGAN moldavský šachista (Victor, *1971)
DOM Doctor of Orthomolecular Medicine
FARSKÝ český prírodovedec, entomológ, poľnohospodársky a lesný inžinier, riadny profesor ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty VŠZ v Brne, biológ a organizátor československého lesníctva (Octavián, 1893-1969)
KOPOLYMÉR polymér s veľkým počtom článkov chemicky rozdielnych monomérov, kopolymerizáciou vytvorená makromolekulová látka
SIGNORET francúzsky farmaceut, lekár a entomológ (Victor Antoine, 1816-1889)