Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre momen

MAGNETÓN kvantová jednotka magnetického dipólového momentu
MIHOM v momente, v okamihu
MSR Motors Schleppmoment-Regelung
OKAMIH moment
OMP one Moment Please (skr.)
PARAMAGNETIZMUS zmagnetizovanie látok tak, že ich atómy majú nenulový magnetický moment
POLARIZÁCIA proces, pri ktorom teleso preberá elektrický moment v elektrickom poli, získava polaritu
SPIN rotačný pohyb elektrónov, vlastný moment hybnosti častice, pohyb elektrónu
ŠLÁGER úspešná skladba v žánri zábavnej hudby, úspešný, dobre predajný výrobok, akýkoľvek úspešná záležitosť vyhovujúca momentálnemu vkusu
TERAZ ihneď, v tomto momente