Výsledky vyhľadávania pre napr. spoločnosti

KVAKER príslušník anglo-americkej náboženskej protestantskej spoločnosti odmietajúcej obrady, tradičnú dogmatickú teóriu a niektoré verejné povinnosti, napr. vojenskú službu, člen anglickej sekty, kvietista
OUTSIDER kto stojí stranou, kto nemá nádej na víťazstvo, napr. v pretekoch, nerozhodujúci, nevýznamný subjekt, človek vyradený zo spoločnosti, niekto, s kým sa nepočíta
STRATIFIKÁCIA vrstvenie hornín, ukladanie vo vrstvách, rozvrstvenie, napr. spoločnosti, ukladanie semien vo vlhkom piesku, aby intenzívnejšie klíčili