Výsledky vyhľadávania pre naroda na 10 písmen

ANGLISTIKA náuka o anglickom jazyku, histórii a kultúre anglického národa
KOLABORANT človek spolupracujúci s nepriateľom a zrádzajúci tak záujmy vlastného národa
NACIONÁLNY národný, vzťahujúci sa k verejnému a politickému životu národa